Raivokkaasta riitelystä rauhalliseen rakkauteen. Miten siihen päästiin?

10.03.2024

Pariskunta joka elää ns. kämppissuhteessa eli arki sujuu ihan kohtuullisen hyvin, mutta siitä puuttu seksi, läheisyys ja syvempi arjen jakaminen. Heti kun tulee joku ristiriita aiheuttaa se raivokasta tunnetta toisella puolisoista ja toinen vetäytyy. Raivoisat riidat aiheuttavat sen, että arjessa tulee pitkiä aikoja jolloin pariskunnalla on vähän vuorovaikutusta tai silloin puhutaan vaan välttämätön asia.

Kerron tässä blogikirjoituksessa yhden asiakastapauksen, miten pääsimme muutokseen parisuhteesa jossa alkutilanne oli raivokkaat riidat ja päädyimme tilanteeseen, jossa on rauhallinen rakkauden ilmapiiri. 

Miksi muut asiat eivät toimineet?

Pariskunta oli kokeillut monenlaisia asioita keskenään ja jonkin verran käyttäneet ulkopuolista apua heidän tilanteensa ratkaisemiseksi. Parisuhdeneuvontaa ja pariterapiaa ( ei siis paripsykoterapiaa) oli myös kokeiltu, niistä oli apua hetkeksi. Näiden apujen kanssa parisuhde jatkui, mutta edelleen hieman epätyydyttävänä. Kokemus jonka asiakkaat jakoivat oli se, että he saivat hetkellisen laastarin, mutta asiaan ei syvemmin perehdytty ja heidän ongelmansa jäi varsinaisesti ratkaisematta.

Monasti haetaan apua ja sitä myös saadaan monelta eri taholta, aina tarjottu apu ei ole se mikä auttaisi sen juuri syyn löytämiseen ja asian lopulliseen parantamiseen. Apu voi olla sellaista, joka auttaa kyllä teitä eteenpäin juuri tässä hetkessä, mutta ei auta lopullisesti. Tällä tarkoitan sitä, että jos asian juuri syytä ei löydetä niin tällainen apu on kuin laastarilla tukittaisiin valtimovuotoa. Laastarilla saadaaan tilkittyä hetkellisesti vuoto, mutta se auta itse ongelmaan vaan siihen tarvitaan vahvempaa apua, jotta vuoto saadaan loppumaan.

Ymmärrettävää on se, että apua haetaan erilaisista tahoista. Apua haettaessa ei voi tietenkään tietää mikä nyt sitten oikeasti voisi auttaa meitä tässä asiassa. Kun parisuhteessa on ongelmia se tuntuu niin epämiellyttävältä, että luonnollisesti sitä yrittää löytää ratkaisun ongelmiin mahdollisimman nopeasti. 

Paripsykoterapiaan voi olla myös kova kynnys tulla ja sen vuoksi sinne tuleminen jää ns viimeiseksi vaihtoehdoksi. Näin kävi myös tämän meidän asiakastapauksen pariskunnan kanssa. Heille paripsykoterapia oli viimeinen vaihtoehto ja mikäli se ei auta parantamaan parisuhdetta riittävälle tasolle, he eroaisivat.

Saatat olla kiinnostunut lukemaan paripsykoterapiasta lisää täältä.


Taustietoa asiakkaista

Olkoon heidän nimensä nyt tässä kirjoituksessa Matti ja Maija Meikäläinen. Matti oli tehnyt varauksen nettivarauksen kautta heille sopivaan ajankohtaan. Matti ja Maija olivat siinä 40 v. He olivat eläneet 15 v parisuhteessa. Pariskunnalla ei ollut lapsia. Molemmat heistä kävivät töissä ja olivat pääosiltaan tyytyväisiä omaan työelämäänsä. He tulivat paripsykoterapiaan, koska heidän parisuhteensa ei ollut enään parisuhde vaan he elivät kämppissuhteessa ja se ei heidän mielestään ollut riittävän tyydyttävä. Heidän parisuhteensa on monogaaminen heterosuhde, jonka kumpikin koki olevan kuitenkin se oikea parisuhdemuoto heille ja siihen he molemmat ovat sitoutuneet.

Maija kertoi ongelmaksi heidän vuorovaikutuksensa ja sen, että Matti ei puhu vaan on hiljaa kaikissa tilanteissa. Matti kertoo,että hänellä on vaikeuksia sanottaa ajatuksiaan ja tilanteita tällä hetkellä hän kokee menevänsä lukkoon usein heidän keskinäisessä vuorovaikutustilanteessa.

Molemmat kertovat, heidän riitelynsä muodostuneen ongelmalliseksi. Riitelytilanteissa käy useasti niin, että Maija huutaa ja Matti vetäytyy tilanteissa omaan sisäiseen maailmaansa. Matti menee lukkoon useasti ihan rauhallisessakin vuorovaikutustilanteissa. Nämä hetket johtavat siihen, että Maijalla menee hermot tilanteissa ja silloin hän raivostuu ja huutaa.

He kertovat, että heillä ei ole tällä hetkellä mitään läheisyyttä ja ajatuskin seksistä olisi ihan liian vaikeaa.

Tilanne siis näyttäytyy varsin hankalana parisuhteen kannalta. Jos ajatellaan hyvän parisuhteen rakennuspalikoita, joista olen kirjoittanut aikaisemmin. Saatat haluta lukea sen täältä.

Parisuhteessa oli voimassa kuitenkin vielä paljon hyvää. Myös tärkeitä rakennuspalikoita heillä oli vielä hyvin vahvana. Heidän luottamuksensa ja sitoutumisensa tähän parisuhteeseen olivat niitä tekijöitä joiden johdosta heillä oli paljon halua työskennellä vielä tämä parisuhteen eteen.

Matin ja Maijan parisuhde oli selkeässä kriisissä ja sen johdosta sovimme tiivistä paripsykoterapia työskentelystä. Tiivis tarkoittaa kerran viikossa tapahtuvaa terapiaa.

Kerro tässä seuraavaksi teemoja joita me kävimme lävitse Matin ja Maijan kanssa heidän paripsykoterapiassaan. Lopuksi kerron Matin ja Maija ajatuksista prosessista ja sen lopputuloksista.

Vakauttava paripsykoterapia

Vakauttava paripsykoterapia tarkoittaa mm. sitä, että siinä on keskiössä tunnesäätely ja oikeanlaisen tunneilmaisun löytäminen. Useasti parisuhteen ongelmana on niinkuin Matilla ja Maijalla se, että vuorovaikutus risririitatilanteissa muodostuu hankalaksi. Arkinen ongelma, mutta yleensä todella hankala yrittää ratkaista asia keskenään.

Koska Matin ja Maija parisuhde oli kriisissä ja vuorovaikutus oli muodostunut hankalaksi aloitimme terapian ensiksi vakauttamalla. Vakauttamisella tässä kohdin tarkoitan sitä, että tilanne rauhoitetaan jotta tilanne ei kotona äidy pahemmaksi. Tätä tehtiin erilaisilla harjoituksilla, joiden avulla saadaan rauhaa aikaiseksi kotiin ja kriisintunnetta hieman rauhoittumaan.

Vakauttamista Matin ja Maijan kanssa harjoiteltiin terapiakäynneillä ja kotiin annettavilla harjoituksilla. Kävimme terapiakäynneillä akuutteja tilanteita lävitse ja saimme vuorovaikutusta rauhoittumaan. Tämän jälkeen pystyimme pureutumaan tämän hetken taustalla oleviin asioihin.

Historian käsitteleminen

Kun parissuhteen vuorovaikutus rauhoittui sen verran, että pystyimme käsittelemään hankalia ja vaikeita oman historian aiheita kävimme niihin käsiksi. Kummallakin puolisoilla oli omassa historiassaan erilaisia traumaattisia asioita joiden käsitteleminen ei ollut onnistunut aikaisemmissa parisuhteen parannusyrityksissä joko niistä ei ollut puhuttu lainkaan tai ne sivuutettiin sellaisina asioina joilla ei ole merkitystä tähän hetkeen.

Sinua saattaa kiinnostaa lukea trauman vaikutuksista parisuhteeseen lisään täältä.

Jokainen meistä on meidän historian tuotos. Kaikilla ei ole traumaattista lapsuutta, mutta siellä voi olla hankalia vuorovaikutuskuvioiden malleja jotka on sisäistetty parisuhteen vuorovaikutuskuvioksi. Jotta sitä voi päästä muuttamaan niin se pitää tunnistaa.

Matilla ja Maijalla oli täysin erilaiset lapsuuden kuviot. Matti oli ainoa lapsi ja Maijalla oli useampi sisarus. Matin vanhemmat erosivat ja hän jäi asumaan pääosiltaan äitinsä kanssa. Maijan vanhemmat elivät parisuhteessa. Molempien vanhempien keskinäiset vuorovaikutuskuviot olivat varsina hankalia erityisesti malli miten erilaiset ristiriidat ratkaistaan.

Kävimme läpi näitä lapsuudessa nähtyjä, koettuja ja sisäistettyjä vuorovaikutuskuvioita. Miten ne vaikuttavat heidän keskinäisessä vuorovaikutuksessa ja mitä voisi niissä ehkä muuttaa tässä hetkessä.

Historiaa käsiteltiin myös siten, että käytiin lävitse kummankin oma kasvuperheen historiaa, mitä merkittäviä tapahtumia siellä oli jne. Myös parisuhdehistoria käytiin tarkkaa lävitse, aikaisemmat parisuhteet vaikuttavat nykyiseen parisuhteeseen ja niiden vaikutukset hyvät ja huonot on tärkeää käydä lävitse.

Menneisyys on tietenkin elettyä elämää, mutta sen vaikutus on jokaisen elämässä tärkeää tutkia ja löytää sieltä niitä tekijöitä jotka vaikuttavat tähän hetkeen. Kun ymmärtää oman menneisyytensä vaikutukset tähän päivään voi asiassa päästä eteenpäin eri tavalla kuin vain yrittämällä muuttaa jotakin käytöstä. Se, että muutat jotakin käytöstä ilman ymmärtämättä miksi niin olet aikaisemmin tehnyt on yleensä varsin lyhytaikainen ratkaisu asiaan. Vanha käytösmalli palaa takaisin.

Vuorovaikutuskuvion näkyväksi tuleminen

Terapiakäynneillä Matin ja Maija määrätynlainen vuorovaikutus tuli näkyväksi. Vuorovaikutuksessa näyttäytyi hyvin tunnistettava kuvio, joka on pysynyt pitkään heidän parisuhteessaan. Kun kuviot tulee näkyväksi pystytään se puhumaan auki ja mallintamaan. Tämä auttaa tunnistamaan vuorovaikutuskuviion joka ei parisuhdetta kannattava.

Terapiakäynneillä terapeuttina pystyin myös huomioimaan milloin vuorovaikutus valahtaa siihen vanhaan kuvioon ja näin siihen pystyy kotonaan myös paremmin kiinnittämään huomiota, jolloin sen pystyy muuttamaan uudeksi malliksi. Koska kaikilla meillä on joku tapa olla vuorovaikutuksessa ja se voi olla myös todella hankala havaita koska se on niin tuttu.

Muutos vaatii aikaa, mutta myös tunnistamista milloin tipahtaa vanhaan vuorovaikutukseen ja milloin onnistuu olemaan uudessa paremmassa vuorovaikutuskuviossa. Tärkeää on siis se, että huomaatte kuvion jolla vuorovaikutus useasti kulkee. Tämähän ei pelkästään riitä muutokseen.

Läheisyyden muutos

Matin ja Maijan parisuhde oli ilman läheisyyttä ja seksiä. Tämä asia oli heille molemmille todella hankala käsitellä. Läheisyyteen liittyviä asioita käsiteltiin paljon, samoin myös siihen liittyvää historiaa. Historiassa heillä oli lapsettomuutta ja siihen liittyvä iso kriisi, tällä oli merkittävä vaikutus heidän läheisyyteen. Kokemus hylätyksi tulemisesta ja yksin selviytymisestä oli molemmille vahvana. He eivät olleet juurikaan puhuneet tapahtuneeseen liittyvistä asiosta ja nämä käsittelemättömät asiat vaikuttivat suuresti heidän läheisyyteensä.

Läheisyyttä saatiin lisää vähitellen kun sen taustalla olevat asiat löydettiin ja saatiin puhuttua niihin liittyviä asioita syvemmin. Monasti läheisyys ja seksi ilmaisevat parisuhteen muita ongelmia. Vaikka muut asiat saataisiin käsiteltyä ei läheisyys tai seksi muutu ilman sen osa-alueen käsittelyä. Useasti läheisyyttä pitää voida turvallisesti harjoitella uudestaan. Joskus kuulen seksuaaliterapeuttien antaneen harjoituksia joita puolisot eivät ole kokeet mitenkään mahdollisia tehdä. Matin ja Maijan kohdalla he ilmaisivat heti alkuun, että eivät ole valmiita tekemään mitään läheisyyteen tai seksualisuuteen liittyviä harjoituksia, koska se aihe on aivan liian kipeä.

Seksualisuuden aihealue on monelle pariskunnalle todella kipeä asia. Tämän johdosta on tärkeää, että ei pakoteta harjoituksien tms muodossa tekemään jotakin sellaista mihin ei olla valmiita.

Saatat haluta lukea lisää psykoseksuaaliterapiasta täältä.

Matin ja Maijan kohdalla kun vuorovaikutus parani ja puolisoiden turvallisuuden tunne lisääntyi, oli mahdollista heille sopivalla riittävän pienien askelien avulla muuttaa läheisyyttä. Turvallisuuden tunne liittyi lähinnä vaatimukseen seksistä ja kaikki kosketus kun tarkoitti sitä niin läheisyys väheni luonnollisesti sen johdosta. Mikäli vaatimus seksiin on oletuksena läheisyydelle se ei luonnollisesti ole se mihin moni puoliso on halukas lähtemään. Osa teistä varmasti ajattelee, että seksihän on kivaa. Seksi on silloin mukavaa ja nautinnollista kun se on sitö molempien mielestä ja siihen ei ole painostettu tai seksiin ei liity muita negatiivisia oletuksia, ajatuksia tai tuntemuksia. Seksiin liittyvät ongelmat ovat useasti hyvin monitahoisia ja sen johdosta niiden ratkaiseminen ei ole yleisesti yksioikoinen muutos.

Muutos joka saavutettiin

Aloitettu paripsykoterapiaprosessi tilanteesta, jossa puolisot ovat kuin kämppiksiä. Mitä hyvää tässä suhteessa oli silloin, luottamus ja sitoutuminen olivat vahvana. Ongelmina koettiiin vaikea vuorovaikutus, pystyttiin puhumaan lähinnä arjen järjestelyistä, mitä kaupasta tuodaan yms. Syvempi keskutelu kuten omien ajatuksian jakaminen tai tunteista puhuminen puuttui. Matilla ja Maijjalla ei ollut lainkaan läheisyyttä eikä seksiä.

Mikä sitten muuttui? Matti ja Maija pystyivät keskustelemaan keskenään rauhallisesti hankalista asioista ilman ulkopuolisen apua. He oppivat puhumaan myös keskeneräisistä ajatuksista sekä omista tunteistaan. Vuorovaikutuksen muuttuttua heillä ei ole ollut riitatilanteita, vaan he ovat pystyneet puhumaan niistä asioista rauhallisesti. Se, että ei ole ollut ristiriitatilanteita on johtanut myös vapautuneempaan ilmapiiriin kotona. Tätä uutta vuorovaikutusta on myös siirretty työelämään ja siellä suhteet työkavereihin on muuttunut paremmaksi.

Parantunut vuorovaikutus on mahdollistanut myös läheisyyden. Vuosia poissa ollut läheisyys on palannut ja heillä on myös seksiä. Aluksi seksi on ollut hieman haastavaa, mutta kun halut on heränneet uudelleen on seksi muuttunut nautinnolliseksi kahden aikuisen väliseksi ihanaksi hetkeksi.

Palautteet prosessista

Kerron tässä lopuksi aitoa palautetta Matilta ja Maijalta. Koska on kyseessä psykoterapiaprosessi terapeuttina huolehdin siitä, että asiakkaat eivät tule tunnistetuksi vaikka tähän kirjoitukseen on heidän lupansa.

Asioita joita olemme oppineet tässä terapiaprosessissa on olleet se, että voi olla erilaisia tunteita ja niistä voi oppia. Ollaan opittu myös sietämään tunteita, niiden sietäminen oli mahdotonta ennen tätä terapiaprosesia. Se johti myös meillä hankalaa vuorovaikutukseen.

Tunteet muuttui siitä kun aloitettiin. Kun ensimmäisen kerran tultiin sun vastaanotolle olin sellaisen raivon vallassa ja vuorovaikutus oli kyllä sen vuoksi tosi hankalaa. Nyt voin sanoa, että rakastan tuota puolisoa. Olen koko ajan jollakin tasolla rakastanut, mutta nyt on taas sellaista intohimoista rakkautta. Välillä edelleen on raivon tunteita, mutta nyt ymmärrän paremmin minkä takia ne minussa syttyvät. Kun ymmärrän sen, tunne laantuu itsestään ilman, että mun tarttee tehdä sille jotakin.

Terapian myötä meille heräsi se ajatus, että meidän pitää tehdä työtä tämän parisuhteen eteen eikä vaan ajatella, että kyllä se siitä ohitse menee kunhan tarpeeksi kauan odotetaan. Nyt meillä on sovittuja juttuja joita me noudatetaan eikä niiden päälle suunnitella mitään muuta. Nämä asiat ylläpitävät meidän vuorovaikutusta sekä ylläpitävät romanttista tunnetta meidän suhteessa.

Ehkä isoin asia mikä muuttui meidän suhteessa on se, että me ollaan opittu tunnistamaan omia tunteita, niiden alkusyitä sekä myös nyt pystytään sanoittamaan niitä tunteita toiselle. Se tuo meille rauhaa ja ymmärrystä toisesta. Aikaisemmin piti arvailla, että mitä tuo toinen nyt tuossa ajattelee tai mitä olen tehnyt väärin kun toinen on kiukkuinen ? Nyt me puhutaan tunteista avoimesti ja tuollainen on jäänyt kokonaan taakse.

Yksi iso muutos oli myös se, että me oltiin varsin erillisiä ja nyt meillä on kokemus siitä, että ollaan me. Me ajatus on ihan erilainen kuin minä ajatus. Vaikka ollaan asuttu ja eletty pitkään yhdessä niin luulisi, että me ajatus olisi ollut jo pitkään meillä. Me ollaan eletty pitkään erillistä omaa elämää ja aika vähän lopulta oltiin jaettu elämäämme. Nyt kun terapia on päättynyt niin me jaetaan ihan eri tavalla elämäämme toisillemme ja myös tehdään paljon enemmän aidosti yhdessä eikä vaan olla tekevinämme yhdessä.

Opimme pitämään kiinni rajoista. Tuntuu, ehkä hassulta, mutta se on parantanut tosi paljon meidän keskinäisiä välejä. Kun on oppinut tunnistamaan omat rajansa ja ne voi sanoittaa sekä puhua niiden mahdollisista ylityksisä niin ei niitä ylityksiä sitten enää tullut niin paljon. Kun rajat on tiedossa ja niitä ei ylitetä niin se vähensi jo tosi paljon ristiriitoja.

Harjoitukset oli tosi hyviä ja osa niistä on meillä tälläkin hetkellä käytössä, koska ne tuottaa niin paljon hyvää meidän päivään. Nämä harjoitukset ylläpitävät meidän yhteyttä.

Lopputulokset

Olen nyt tässä kertonut teille yhden asiakastapauksen. Tässä on hieman avattu heidän prosessitaan. Yksityiskohtaisesti ei asiaa tietenkään voi kertoa, vaan tämä on vaan pieni vinjetti tähän prosessiin. Mitä siis oli tämän prosessin lopputulokset ?

Matti ja Maija kertoivat jo aikaisemmin kertomiani asioita mitä heidän parisuhteessaan muuttui. Lyhyesti voisi tässä vielä kerrata mitkä asiat muuttuivat:

1. Vuorovaikutus muuttui paremmaksi, ristiriidat vähenivät

2. Läheisyys ja seksi palasivat parisuhteeseen

3. Erillisyydestä läheisyyteen

4. Raivosta rakkauteen

Muutos on ollut iso ja se on vaatinut paljon työtä. Tämä on ollut pitkä prosessi, mutta kun ollaan oltu myöhemmin yhteydessä he kertovat, että nyt tämä muutos on pysyvä. Heillä on itsellään niin paljon keinoja, että vaikka elämässä varmasti tulee haasteita niin he osaavat toimia tilanteissa siten, että he selviävät siitä varmasti hienosti. Ja jos tulee joku isompi kupru he tietävät, että aina he voivat olla yhteydessä minuun ja saavat nopeasti apua tilanteeseensa.

Mitä ajatuksia tämä sinussa herätti ? Joskus pariterapiaan lähtemisen esteenä on siihen liittyvät uskomukset, saatat olla kiinnostunut lukemaan niihin liityvistä asioita täältä lisää.

Paripsykoterapia on vaikuttava ja tutkittu terapiamuoto, joka oikeasti auttaa. Prosessit ovat tietenkin paljon riippuvaisia siitä minkälaisen ongelman kanssa tullaan terapiaan. Myös siitä kuinka kauan ongelma on ollut. Useasti voi kestää jonkin aikaa ennenkuin päätetään hakea apua, tämä on tietenkin ihan ok. Tärkeää on hakea apua hankalaan tilanteeseen.

Jos koet, että teidän parisuhteessa on vuorovaikutuksen tai muita haasteita ota rohkeasti yhteyttä tai varaa suoraan ensimmäinen aika kalenteristani joka löytyy täältä.

Jos tämä kirjoitus herätti sinussa uusia ajatuksia niin voit jakaa tämän kaverille tai sille jonka kanssa haluaisit keskutella tästä kirjoituksesta enemmän.  

Kiinnostiko tämä blogikirjoitus sinua. Haluaisitko saada tiedon jatkossa uusista blogikirjoituksistani. Tilaa uutiskirje niin saat jatkossa tiedon uusista blogikirjoituksista sekä myös sisäpiirin vinkkejä parisuhteeseen. Allaolevalla painikkeella pääset tilamaan uutiskirjeen ja saat samalla lahjaksi lyhyen e-kirjan 10- tapaa parantaa parisuhdettasi.