Hyvän parisuhteen rakennuspalikat

03.02.2024

Tässä kirjoituksessa käsittelen niitä perusasioita, jotka muodostavat vankan perustan hyvälle ja kestävälle parisuhteelle. Kutsun näitä hyvän parisuhteen rakennuspalikoiksi, jotka yhdessä muodostavat vahvan rakenteen, joka kestää erilaiset elämän myrskyt. Miten monta näistä löydät teidän parisuhteestanne ?

Mitä siis ovat hyvät parisuhteen rakennuspalikat ? Kun olet lukenut tämän blogikirjoituksen tiedät mitä ne ovat. Voit lukiessasi pohtia mitkä näistä toteutuvat juuri teidän parisuhteessanne. Tai jos et elä juuri nyt parisuhteessa voit pohtia niitä menneitä parisuhteita mitä tekijöitä niissä oli tai mitä niistä puuttui?

Lukiessasi voit myös miettiä mikä näistä parisuhteen rakennuspalikoista on sinun mielestäsi ne tärkeimmät ja puuttuuko tästä listasta, joku tärkeä rakennuspalikka ?

Seuraavaksi voit lukea 8 hyvän parisuhteen rakennuspalikkaa


1. Sitoutuminen


Sitoutuminen on parisuhteen yksi tärkeimmista tekijöistä. Hienoa jos olette puhuneet minkälaisessa parisuhteessa haluatte elää. Olette puhuneet auki sen teidän parisuhdemuodon mihin te olette tässä hetkessä sitoutuneet. Parisuhdemuoto voi muuttua ajan kanssa, mutta tärkeää on aina olla valmis keskustelemaan siitä ja sen mahdollisesta muutostarpeesta.
2. Luottamus


Luottamus rakentuu avoimuudesta, rehellisyydestä ja sitoutumisesta. Kun kumppanit voivat luottaa toisiinsa täysin, se luo turvallisuuden tunteen ja vahvistaa sidettä toisiinne. Luottamus on yksi tärkeimmistä parisuhteen rakennuspalikoista. Jos luottamus menetetään sen takaisin rakentaminen voi olla hyvinkin haastavaa. Tämän johdosta on hyvin tärkeää luoda mahdollisimman avoin ja rehellinen vuorovaikutus jo parisuhteen alussa.

3. Kommunikaatio


Hyvä keskinäinen kommunikaatio on yksi tärkeimmistä rakennuspalikoista. Kyky ilmaista tunteitaan, tarpeitaan, avoimesti ja kunnioittavasti. Huomioi myös, että ainoastaan se, että puhut ei ole riittävää kommunikaatiota. Kuuntelemisen taito on myös äärimmäisen tärkeää. Kyky kuunnella toista luo ymmärrystä ja vahvistaa yhteyttä. Kommunikaatio auttaa myös ratkaisemaan mahdollisia konflikteja ja selventämään odotuksia.

4. Keskinäinen kunnioitus


Kunnioitus toista kohtaan luo perustan arvostukselle ja toisen huomioimiselle. Hyvässä parisuhteessa kumppanit arvostavat toistensa näkemyksiä, tunteita ja tarpeita, vaikka näkisivätkin asioita eri tavoin.

5. Arvot ja tavoitteet


Yhteiset arvot ja tavoitteet antavat suunnan parisuhteelle. Kun kumppanit jakavat samanlaiset perusarvot ja näkemykset tulevaisuudesta, se auttaa luomaan yhtenäisyyden ja vahvistamaan yhteistä päämäärää.

6. Ristiriitojen ratkaisutaidot


Elämässä on aina tilanteita, joissa kumppanit eivät ole täysin samaa mieltä. Ristiriitojen ratkaisutaito on taito, joka mahdollistaa molempien tarpeiden ja toiveiden huomioon ottamisen. Erilaiset ristiriitojen ratkaisutaidot edellyttävät parisuhteessa olevaa joustavuutta ja yhteistyötä.

7. Seksualisuus


Fyysinen ja emotionaalinen läheisyys ovat osa parisuhdetta. Seksualisuus on läheisyyttä, seksiä, eroottista toimintaa sekä myös toisen rakkaudellista huomioimista. Intiimiys luo syvän yhteyden ja vahvistaa tunnetta läheisyydestä ja yhteenkuuluvuudesta. Seksualisuudesta on tärkeää myös puhua, ei vaan kokea.

8. Yksilöllisyys

Vaikka parisuhde on tiivis yhteistyö, on tärkeää muistaa myös yksilöllisyys. Kumppaneilla tulee olla tilaa kasvaa omalla tavallaan ja toteuttaa omia intohimojaan ja unelmiaan. Omaa aikaa sekä omien tarpeiden toteuttaminen on tärkeää myös parisuhteessa. Oman ajan kanssa toki pitää miettiä mikä on tässä parisuhteessa mahdollista ja miten sen voi toteuttaa.

Nämä 8 asiaa on hyvän parisuhteen kulmakiviä. Muistathan, että jokainen parisuhde on uniikki.

Nämä on asioita joita on hyvä tutkailla omassa parisuhteessasi. Jos sait jonkun vinkin tai koit tästä blogkirjoituksesta olevan sinulle hyötyä voit jakaa sen myös sen kavereille tai kumppanillesi.