Blogi

Mitä terapia on ? Aika monella on käsitys siitä mitä se on, mutta onko se oikeasti sitä mitä ajattelet terapian olevan. Miksi lähteä terapiaan ? Eihän terapiaa tarvitse muut kuin sellaiset henkilöt jotka kärsivät vaikeista mielenterveyden haasteista vai voiko terapia auttaa pienemmissäkin haasteissa elämässä ?

Toisinaan kuulen henkilön pohtivan, voiko parisuhde aiheuttaa uupumusta? Toisaalta miten voi tunnistaa, johtuuko uupumus juuri parisuhteesta vai muusta arjen tai työn kuormituksesta Löydät tästä blogikirjoituksesta 7 erilaista asiaa jotka tuottavat uupumusta parisuhteessa sekä myös muuten elämässä.

Gaslighting on manipuloiva taktiikka, jossa henkilö saadakseen vallan ja kontrollin toisessa yksilössä kylvää epävarmuuden siemeniä toisen ihmisen mieleen. Itsensä epäily ja jatkuva kyseenalaistaminen saavat yksilön hitaasti kyseenalaistamaan todellisuuttaan.

Mitä kasvuperheessä tapahtunut gaslighting voi olla ja mitä se aiheuttaa kasvavalle lapselle? Käyn tässä blogikirjoituksessani lävitse neljä erilaista tapaa jolla gaslighting voi näyttäytyä perhessä. Mitä lapsi oppii näistä tavoista omasta itsestään ja muista sekä miten se vaikuttaa nykyiseen elämään ja parisuhteeseen.

Kerron tässä useamman asiakkaan kokemuksia EMDR terapiasta. Trauman hoidossa todellakin hyvä väline. EMDR:n avulla saadaan käsiteltyä nopeasti traumojen haittaavat reaktiot pois. Traumat aiheuttavat paljon erilaisia rajoittavia reaktioita. Sinun ei kuitenkaan tarvitse jäädä niiden vangiksi tai elää niiden kanssa vaan voit vapautua niistä.

Työkaverillasi on maanantaina musta silmä. Kysyt, mitä on tapahtunut? Vastauksena saat, että koira juoksi päin, hieman nolon hymyn kera. Uskot tietenkin vastausta, kun kaverisi näin sinulle kertoo. Mietit hetken, että olisikohan kuitenkin jotakin muuta?

Pariskunta joka elää ns. kämppissuhteessa eli arki sujuu ihan kohtuullisen hyvin, mutta siitä puuttu seksi, läheisyys ja syvempi arjen jakaminen. Heti kun tulee joku ristiriita aiheuttaa se raivokasta tunnetta toisella puolisoista ja toinen vetäytyy. Raivoisat riidat aiheuttavat sen, että arjessa tulee pitkiä aikoja jolloin pariskunnalla on vähän...

Mistä tietää, onko hyvässä vai huonossa parisuhteessa. Ensimmäisenä merkkinä on se, että kokee jatkuvasti henkisesti huonoa oloa. Olotila voi myös olla ristiriitainen . Kun keskustelet ystävien ja muiden läheisten kanssa voit saada tämänkaltaisia kommentteja

Gaslighting on manipulaation muoto, joka vääristelee totuutta ja sekoittaa mielen. Gaslightingin tarkoituksena on horjuttaa uhrin luottamusta omiin tunteisiin, havaintoihin ja järkeen. Ilmiö voi ilmetä monin eri tavoin niin ihmissuhteissa, työelämässä kuin ystävyyssuhteissakin.

Tässä kirjoituksessa käsittelen niitä perusasioita, jotka muodostavat vankan perustan hyvälle ja kestävälle parisuhteelle. Kutsun näitä hyvän parisuhteen rakennuspalikoiksi, jotka yhdessä muodostavat vahvan rakenteen, joka kestää erilaiset elämän myrskyt. Miten monta näistä löydät teidän parisuhteestanne ?