Vakautta elämään

Pariterapia 

Pariterapia


Pariterapia on psykoterapian muoto, joka keskittyy psyykkisen hyvinvoinnin tukemiseen vahvistamalla parisuhteen vuorovaikutusta, tunnesuhdetta ja yksilöiden yhteistä ymmärrystä.

Pariterapiaan voi tulla missä tahansa parisuhteessa ilmenevässä ongelmassa. Pariterapiassa käydään läpi parisuhteen haasteita, vahvistetaan osapuolten tunneyhteyttä ja molempien psyykkistä hyvinvointia suhteessa. Pariterapiaan voi myös tulla yksinään, jos haluaa pohtia parisuhdetilannettaan. 

Pariterapiasta, parisuhdeterapiasta, on hyötyä suhteessa ilmenevien ongelmien ratkaisemisessa. Suhteen ongelmiksi on voinut muodostua esimerkiksi uskottomuus, arvo- ja rooliristiriidat, lapsettomuus tai ongelmanratkaisu- ja kommunikaatiovaikeudet. Pariterapia soveltuu myös uusperheiden tai monikulttuuristen pariskuntien parisuhdetta koskevien erityiskysymysten käsittelyyn.

Pariterapiaan on mahdollisuus saada Kelan tukea, siitä voit lukea lisää täältä. Itsemaksavana on tietenkin myös mahdollista tulla terapiaan. 

Olen ingtegratiivinen pariterapeutti. Integratiivisuus tarkoittaa erilaisten suuntausten joustavaa yhdistämistä. Terapeutti pyrkii räätälöimään työtapansa asiakkaiden ongelmiin sopivaksi. Ihminen ja parisuhteen ilmiöt ovat hyvin monimutkaisia. Erilaiset teoriat tavoittavat eri puolia ihmisenä olemisesta. Integratiivinen terapeutti pyrkii hallitsemaan erilaisia teorioita, ymmärtääkseen asiakkaita yksilöllisesti. Integratiivinen terapeutti painottaa hyvää yhteistyösuhdetta ja terapiamuotojen yhteisiä vaikuttavia tekijöitä. 

Seksuaalisuus ja siihen liittyvät ongelmat ovat yksi pariterapian osa-alueista. Kaikilla pariterapeuteilla ei ole seksualisuuteen liittyvää lisäkoulutusta. Olen pariterapiakoulutuksen jälkeen vielä lisäkouluttautunut psykoseksuaaliterapeutiksi. Voit lukea psykoseksuaaliterapiasta lisää täältä.

Yleisimpiä pariterapiaan tulosyitä ovat mm:

- uskottomuus

- vieraantuminen, etääntyminen, tunnesuhteen katoaminen 

- ajatukset erosta

- jatkuva riitely

- erilaiset halut, halujen eriaikaisuus, haluttomuus, seksuaaliset ongelmat 

- erilaiset vuorovaikutuksen ongelmat 

Pariterapiaan kannattaa tulla jo pienistäkin ongelmista. Kun apua hakee aikaisessa vaiheessa voi ongelma ratketa jopa yksittäisellä käynnillä. Useasti apua haetaan kun tilanne on aikalaisessa solmussa ja sen aukeaminen vaatii tietenkin aikaa. Tärkeää on kuitenkin muistaa, että aina on mahdollisuus saada apua tilanteeseenne ja sitä kannattaa aina hakea jos haluaa muutosta tilanteeseen. 

Ajanvarauksen löydät täältä.