Mitä pariterapia on ?      Ja 11 muuta asiaa pariterapiasta jota olet aina halunnut tietää.

25.02.2024

Mitä pariterapia on ? Ja 11 muuta asiaa pariterapiasta jota olet aina halunnut tietää, mutta et ole kysynyt.

Mitä pariterapia on ? moni miettii sitä ja koska pariterapia on uusi asia jota ei ole kokenut aikaisemmin saattaa se pelottaa ja jännittää. Tämä voi johtaa siihen että, ei välttämättä ole tullut haettua apua tai ei koettu ongelmia riittäviksi, jotta lähdettäisiin ulkopuolisen avun piiriin. Kirjoitin tämän blogitekstin, jotta voin avata hieman asioita enemmän. Pyrin vastaamaan yleisimpiin kysymyksiin, joita kuulen pariterapiaan liittyen.

Käyn tässä blogissa seuraavia asioita lävitse

1. Mitä eroa on pariterapialla ja paripsykoterapialla?

2. Mitä pariterapia on ?

3. Mitä pariterapiassa tapahtuu ?

4. Mitä hyötyä on pariterapiasta ?

5. Mitä pariterapia edellyttää ?

6. Mikäli halukkuutta työskentelyyn ei löydy ?

7. Kauanko pariterapia kestää?

8. Miksi tulla pariterapiaan ?

9. Milloin tulla pariterapiaan ?

10. Voiko pariterapiaan tulla yksinään ?

11. Mitä pariterapia maksaa ?


Käyn tässä kaikki kysymykset kohta kohdalta lävitse, toivottavasti saat tämä kirjoituksen avulla joitakin vastauksia kysymyksiisi.

1. Mitä ero pariterapialla ja paripsykoterapialla on ?


Pariterapian ja paripsykoterapian ero on tekijän koulutus. Pariterapiaa voi myydä kuka tahansa, pahimmillaan tätä tarjoaa henkilö, jolla on viikon kurssi käytynä ja tältä pohjalta järjestetään terapiaa. Koska terapeutti nimikettä voi käyttää kuka tahansa, on hyvä selvittää minkälaisella koulutuspohjalla terapiaa tarjotaan. Koulutuksella on tietenkin suora vaikutus myös hoitoon ja sen vaikuttavuuteen, mitä asioita ja miten asioita käsitellään.

Lyhytterapiakoulutuksia on myös monenlaisia ja ne eivät välttämättä tarjoa riittävää tietämystä parisuhteesta ja siihen liittyvistä ongelmista.

Paripsykoterapia tarjoaja on Valviran vahvistama psykoterapeutti ja toimintaa valvotaan myös heidän toimesta. Psykoterapeutti koulutus on vaativa ja siihen sisältyy myös koulutettavan oma psykoterapia. Psykoterapeutti nimike ei tietenkään takaa sitä, että asiakkaan ja terapeutin väliset kemiat toimisivat.

Itse olen psykoterapeutti, pari-ja perhepsykoterapiaan erikoistunut. Kun kirjoitan jatkossa pariterapiasta, niin tarkoitan paripsykoterapiasta, koska on luettavuuden kannalta helpompaa puhua terapiasta.

2. Mitä pariterapia on ?


Pariterapia on terapiaa, jossa keskitytään parisuhteeseen ja siinä tapahtuvaan vuorovaikutukseen. Vuorovaikutusta tutkitaan syvällisesti ja useasti tutkitaan pariskunnan molempien osapuolien historiaan ja sen vaikutusta nykyiseen parisuhteeseen. Koska nykyinen parisuhde on kuitenkin menneen elämän tulos, on menneisyyttä tärkeä tutkia syvemmin.

Pariterapiassa käydään myös paljon molempien osapuolien oman mielen sisäisiä asioita ja miten ne näyttäytyvät parisuhteessa, omassa vuorovaikutuksessa sekä niiden vaikutukset seksualisuuteen.

3. Mitä pariterapiassa tapahtuu ?


Voin tietenkin kertoa oikeastaan vain mitä minun kanssani tehtävässä pariterapiassa tapahtuu, koska me psykoterapeutit olemme erilaisia ja meidän terapiamme on erilaista. Terapia on keskustelua niistä asioista, jotka tuottavat parisuhteessa ongelmia, niiden syiden etsimistä ja löytämistä, uusien toimintapojen oppimista ja niiden vakiintumista.

Tutkimme teidän molempien historiaa, siinä olevia asioita jotka vaikuttavat teidän parisuhteeseen.

Erityisesti tutkinnan kohteena on hankalat vuorovaikutustilanteet joita saattaa olla teidän parisuhteessa. Hankalat vuorovaikutustilanteet voivat tarkoittaa jomman kumman mielestä hankala tilannetta, se ei välttämättä ole hankala riitatilanne, eikä välttämättä myöskään molempien mielestä hankala tilanne.

Lisäksi tutkimme seksuaalisuutta siihen liittyviä asioita. Useasti parisuhteen ongelmat näyttäytyvät myös seksualisuuden alueella. Seksuaalisuuteen liittyvää omaa historiaa tutkitaan myös erikseen.

Toisinaan pariskunnalle annetaan kotitehtäviä joiden avulla voidaan parisuhdetta parantaa. Ne voivat olla seksualisuuteen liittyviä tai ne voivat olla harjoituksia jolla pystyy paremmin rauhoittumaan itseään.

Vakauttavat harjoitukset eli harjoitukset joiden avulla voit rauhoittaa itseäsi paremmin käydään aina lävitse myös terapiassa kehollisesti. Seksualisuuteen liittyvät harjoitukset luetaan yhdessä lävitse ja niistä keskustellaan, mutta niitä ei tehdä terapiassa.

Sinua voisi kiinnostaa lukea tämä psykoseksuaaliterapiasta. 


4. Mitä hyötyä pariterapiasta on ?

Hyöty on tietenkin aina jonkun näkökulma asiasta, onko tästä ollut hyötyä minulle? Onko hyötyä meille ? Pariterapiassa asetetaan tavoitteet työskentelylle ja niitä yleisesti tarkastellaan aina määrävälein.

Yleisesti ottaen pariterapiassa löydetään uusia toimintatapoja, jolla saadaan useasti ristiriitatilanteet vähenemään ja parisuhteeseen rakkauden tunteen takaisin.

Joskus hyöty voi olla se, että voi erota pitkästä parisuhteesta ilman riitoja ja pystyy aloittamaan seuraavan parisuhteen ilman aikaisemman parisuhteen taakkaa. Useasti pariterapiaan hakeudutaan kuitenkin sen vuoksi, että halutaan pelastaa tämä nykyinen parisuhde.

Hankalaksi osoittautuneen vuorovaikutuksen löytyessä ja sen muuttamiseen löydettäessä sopivia keinoja voi nykyinen parisuhde kukoistaa ja löydätte syvemmän rakkauden elämäänne.


5. Mitä pariterapia edellyttää ?

Pariterapia edellyttää sitä, että molemmat osapuolet ovat valmiita työskentelemään oman itsensä kanssa. Vuorovaikutuksen ja parisuhteen muuttaminen edellyttää molemmilta muutosta.

Muutos voi olla sitä, että ymmärrys lisääntyy siitä miksi jotakin tapahtuu. Tämän jälkeen tilanteseen voi suhtautua eri tavalla.

Pariterapia edellyttä sitoutumista työskentelyyn ja siihen aktiivista osallistumista.


6. Mikäli halukkuutta työskentelyyn ei löydy ?

Jos pariskunnan molemmilla osapuolilla ei ole halukkutta miettiä omaa toimintaansa vaan keskittyy vaan toisen syyttelyyn, eikä tämä muutu työskentelynkään aikana pariterapia ei ehkä ole se paras mahdollinen vaihtoehto.

Joskus pariterapia alkaa näin, mutta kun ymmärrys lisääntyy niin voi alkaa muutos molempien mielessä. Ja tämä johtaa yleensä isoihin ja hyviin oivalluksiin omasta toiminnastaan.

Jos toinen osapuoli ei pysty miettiä omaa osuuttaan vuorovaikutuksessa ja olla valmis työskentelemään asian tiimoilta, vielä pariterapian jatkuessakaan niin silloin pariterapia ei ole sopiva vaihtoehto. Tällöin voi olla tärkeää työskennellä muutokseen halukkaan puolison kanssa yksilönä.


7. Kauanko pariterapia kestää ?

Kestoon on vaikea antaa yksiselitteistä vastausta. Mikäli parisuhde on jo muuttunut seksittömäksi, kämppis-suhteeksi, jossa on paljon ristiriitoja saattaa pariterapia kestää useamman vuoden.

Kesto riippuu paljon siitä mikä on työskentelyn lähtökohta ja mikä on tavoite.

Joskus merkittävän muutoksen voi saavuttaa jopa yhdellä käyntikerralla. Itse suosittelen varautumaan ensiksi vähintään kolmeen käyntikertaan. Kolme käyntikertaa voi riittää siihen, että tulee ymmärrys siitä minkälainen ongelma on, mutta se voi myös riittää jonkun yksittäisen asian käsittelyyn. Kolme käyntikertaa antaa myös terapeutille käsityksen siitä mitä asioita pitäisi käsitellä, jotta ongelmaan päästäisiin käsiksi. Mikäli terapiaa on tarvetta jatkaa voidaan tämän kolmen käyntikerran jakson päättyessä voidaan tehdä varsinainen hoitosuunnitelma.

Useasti minulle terapeuttina tulee jo jonkinlainen käsitys ongelmasta ensimmäisen kerran aikana. Minä kerron yleensä oman käsityksensä hoidon laajudesta. Useasti tämä asia pohditaan yhdessä lävitse mihin on mahdollisuus, halukkuus ja mikä on hoidon tavoite.

Kelan-tukema terapia on yksi mahdollisuus, silloin sitoudutaan vuodeksi kerrallan työskentelyyn. Tiesithän, että paripsykoterapiaan on mahdollisuus myös saada Kelan tukea.

Sinua saattaa kiinnostaa lukea lisää Kelan tuesta Kelan sivuilta. 8. Miksi tulla pariterapiaan ?

Yleisesti pariterapiaan tullaan kun parisuhde on kriisiytynyt tavalla tai toisella. Pariskunnalla on kuitenkin vielä halua olla yhdessä ja löytää uudestaan rakastava parisuhde. Monasti pariterapia voi olla se ns viimeinen oljenkorsi joka halutaan käyttää parisuhteen pelastamiseksi. Vaikka pariterapiaan olisi hyvä tulla jo aikaisemmin, jolloin ongelmat voitaisiin ratkaista nopeammin ja parisuhteessa pahoinvointi olisi vähäisempää.

Pariterapiaan tullaan myös kun halutaan erota. Useasti näihin eroihin voi liittyä ajatus siitä, että saataisiin käytyä hankalat asiat terapiassa lävitse ja ero sujuisi rauhallisesti.


9. Milloin tulla pariterapiaan ?

Tuossa edellä osittain tähän jo vastasinkin, milloin yleisesti pariskunnat tulevat pariterapiaan. Useasti pariterapiaan tullaan myöhään jolloin ongelmat ovat jo hankalia ja niiden muuttaminen vaatii paljon töitä. Jos pariskunnat tulisivat pariterapiaan, seksuaaliterapiaan silloin kun on pienempiä ongelmia joihin ei tunnu löytyvän keskenään ratkaisua eikä vasta silloin kun toinen lyö sen ero-sanan pöytään. Silloin pariterapia voi auttaa nopeammin ja kokemus työskentelystä voi muodostua helpommaksi.

Eli pariterapiaan voi tulla jo kun ongelma on pieni ja te ette vaan löydä siihen keskenänne sopivaa toimintatapaa. Tällöin voi riittää ihan muutama käyntikerta. Pariterapiaan voi ja kannattaa tulla, vaikka ei olisi isoja ja massiivisia ongelmia. Pariterapiaan pääsee yleensä nopeasti ja apu on vaikuttavaa.


10. Voiko pariterapiaan tulla yksinään ?

Toki terapiaan voi tulla yksinään pohtimaan parisuhdettaan. Silloin se toki ei ole pariterapiaa, enemmän yksilön terapiaa, mutta fokuksena voi olla silti parisuhde. Silloin voidaan tutkia omaa suhtautumista asioihin, vuorovaikutustapoja, seksualisuutta, historiaa jne. Vaikka tulisi yksinään voi sillä olla syväkin vaikutus parisuhteeseen.11. Mitä pariterapia maksaa ?

Pariterapian hinta vaihtelee tietenkin palveluntuottajan mukaan. Vaihtelua tuottaa tietenkin myös pariterapian ajan kesto, osa on 60 min kestoisi ja osa tarjoaa 90 min kestoisina.

Itse tarjoan paripsykoterapiaa 90 min kestoisena, olen havainnut tuon ajan olevan sopiva pariskunnan kanssa käytävien asioiden läpikäymiseen. Minun luonani 90 min terapiakäynti maksaa 150 e. (Hinta tieto on tammikuu 2024)

Pariterapiaan on mahdollisuus saada Kelan tukea. Kelan tuen määrän löydät täältä.

Nyt olet lukenut 11 asiaa pariterapiasta, jäitkö vielä miettimään jotakin asiaa ? Jos sinulla on kysyttävää tai jäit miettimään jotakin asiaa voit laittaa minulle sähköpostia asiasta. (info @ vakauttaelamaan.fi ) Voit myös varata ensimmäisen ajan teille täältä

Jos koit tästä kirjoituksesta olevan sinulle hyötyä voit jakaa kirjoituksen. 

Kiinnostiko tämä blogikirjoitus sinua. Haluaisitko saada tiedon jatkossa uusista blogikirjoituksistani. Tilaa uutiskirje niin saat jatkossa tiedon uusista blogikirjoituksista sekä myös sisäpiirin vinkkejä parisuhteeseen. Allaolevalla painikkeella pääset tilamaan uutiskirjeen ja saat samalla lahjaksi lyhyen e-kirjan 10- tapaa parantaa parisuhdettasi.