Psykoseksuaaliterapia, mitä se on ?

18.04.2023

Psykoterapeutti sana on varmasti monelle tuttu, kertoo henkilön omaavan koulutuksen joka antaa hänelle valmiudet hoitaa ja auttaa erilaisissa mielenterveyden haasteissa ja elämän kriiseissä. Psykoterapeutti onkin nimikesuojattu ja koulutuksen laatua ja sisältöä valvotaa sekä psykoterapeutin toimintaa valvotaan myös. 

 Psykoterapeutteja on monenlaisella suuntauksella ja erilaisella koulutuksella. Paripsykoterapeutti on yleensä perheterapeutti koulutukseltaa ja sen lisäksi hän on käynyt vielä erityisen lisäkoulutuksen, jossa on perehdytty parisuhteen erityiskysymyksiin. Paripsykoterapeutti on parisuhteen asioiden ammattilainen ja hän pystyy tutkimaan ja auttamaan pariskuntia heidän parisuhteen ongelmissa. Pariterapeuttikoulutus ei kuitenkaan anna runsaita valmiuksia kohdata pariskunnan seksuaalisuuteen, seksiin liittyviä haasteita.

Seksuaaliterapeutti

Seksuaaliterapeutti on seksualisuuden ja seksiin liittyvien ongelmien ratkaisemiseen kouluttautunut henkilö. Tähän koulutukseen ei kuitenkaan kuulu psyykkisten asioiden osaaminen ja pariskunnan muiden ongelmien ja asioiden riittävä kannattelu sekä käsittely. Seksuaaliterapeutteja on tietenkin monenlaisia ja osa on myös psykoterpeutteja. Olen kuitenkin kuullut myös, että osa kertoo olevansa seksuaaliterapeutti päivän tai kahden päivän koulutuksen jälkeen ja tämä on tietenkin asiakkaan kannalta varsin ikävää. Koska seksuaaliterapeutti nimike ei ole mitenkään suojattu sitä voi käyttää kuka tahansa, tämä tietenkin on asiakkaan kannalta varsin hankalaa, mistä hän voi tietää kenellä on riittävä koulutus hänen asioidensa auttamisessa.

Seksualisuus

Seksuaalisuus on jokaiselle intiimi ja hyvinkin herkkä alue, joka suhteen vaikeuksissa useasti ja varsin herkästi vaurioituu. Useasti parisuhteen ongelmat näyttäytyvät seksualisuuden alueella. Kadonneen intiimin turvallisuuden palautuminen ei tapahdu koskaan suorasukaisesti pelkästään fyysisten ja seksuaalisten harjoitusten kautta. Intiimien ongelmien tai lukkujen avautuminen vaatii turvallisuutta, rauhallisuutta, luottamusta ja suhdetta - niin puolisoiden kuin parin ja terapeutinkin välillä.

Turvallinen hoitosuhde, jossa seksuaalisuuteen liittyvistä kysymyksistä voidaan keskustella ja niiden herättämää ahdistusta voidaan yhdessä ymmärtää,pohtia ja auttaa paria rakentamaan uudelleen väliltään kadonnutta seksuaalista läheisyyttä. Pitkään kadoksissa ollut seksuaalinen yhteys parin välillä ei välttämättä kuitenkaan löydy pelkästään psykoterapian keinoin. Seksuaalisuuden toteuttaminen, seksuaalinen hyvinvointi tai sen ongelmat kertovat ruumiillisten, psyykkisten ja vuorovaikutuksellisten prosessien yhteen kietoutumisesta. Seksuaalisten ongelmien hoidossakaan ei voida ohittaa mitään näistä ulottuvuuksista.

Psykoseksuaaliterapia

Psykoseksuaaliterapeutilla on psykoterapeutin pätevyys ja koulutus myös seksuaalisten ongelmien hoitoon. Psykoseksuaaliterapia on yksin eläville yksilöpsykoterapiaa ja suhteessa oleville paripsykoterapiaa. Parin psykoseksuaaliterapiassa yhdistyvät psykoanalyyttinen ymmärrys parisuhteesta ja sen hoidosta, fysiologinen tieto seksuaalisiin ongelmiin liittyvistä ruumiillisista tekijöistä ja niiden lääketieteellisestä hoidosta, puolisoiden seksuaalihistorian ja seksuaalisuuteen liittyvien kysymysten tutkiminen parin kanssa keskustellen sekä puolisoiden ohjaaminen yksilöinä ja parina erilaisten harjoitusten ja tehtävien kautta tutustumaan uudelleen itseensä ja toisiinsa, ruumiillisuuteensa, aisteihinsa ja aistillisuuteensa. Psykoseksuaaliterapian tavoitteena on auttaa heitä nauttimaan seksuaalisuudesta yksilöinä ja yhdessä. Yksilöllisesti tehtävät harjoitukset etenevät asteittain parin yhdessä tehtäviksi. Psykoseksuaaliterapeutti ei osallistu harjoituksiin eikä niitä tehdä terapiatunneilla. Parit tekevät harjoituksia kotona. Psykoterapiatunneilla niiden toteutumisesta, toteutumisen esteistä, ja niiden herättämistä ajatuksista, muistoista ja tunteista keskustellaan yhdessä parin kanssa.

Psykoseksuaaliterapia on osa pariterapiaa, tällöin parisuhteen kaikki osa-alueet päästään käsittelemään riittävällä tasolla. Terapialle asetetaan tavoitteet ja niiden mukaisesti terapia etenee. Terapiassa on tärkeää, että siinä on riittävä turvallisuus jotta kaikkia parisuhteen osa-alueet tulevat käsiteltyä.

Psykoseksuaaliterapiaan voi hakeutua myös yksinään, silloin käsitellään seksualisuuteen liittyviä asioita jotka voivat olla esteenä parisuhteelle.

Jos tämä blogikirjoitus tuotti sinulle jotakin lisäarvoa tai oli muuten mielenkiintoinen, voit jakaa sen sosiaalisessa mediassa kavereille. 

Lähde; Suhteessa psykoseksuaaliterapeuttikoulutus.