Vakautta elämään

Yksilöterapia 

Yksilöterapia 


Tarjoan yksilöterapiaa itse maksaville sekä erilaiset maksusitoumukset ovat myös mahdollisia. Myös palvelusetelit ovat mahdollisia maksuvälineitä. Kelan-tukemaa yksilöterapiaa en tarjoa. Kelan tukea on mahdollista saada pari-ja perheterapiaan. 

Terapia voi olla lyhytterapiaa, tai pidempää terapiaa. Lyhytterapialla yleisesti tarkoitetaan alle 20 käyntikerran terapiaa. Lyhytterapiakin on hyvin tehokasta. Kun varaat ensimmäistä aikaa on hyvä miettiä minkä pituinen terapia on sinulle mahdollista. 

Terapiassa on mahdollista käsitellä kaikkia asioita. Yleisesti terapiassa käsitellään historiaa ja sen vaikutuksia tähän päivään. Tutkitaan tämän päivän oireita, joita voivat olla ahdistus, masennus, seksuaaliset ongelmat, tunnesäätelyn hankaluudet, luottamusongelmat jne. 

Tavoitteena on aina vähentää tai poistaa elämää hankaloittavat oireet. Tavoitteeseen päästään eri tavoin eri henkilöiden kanssa. Erilaiset harjoitteet, joita tehdään kotona, räätälöidään asiakkaan tilanteen mukaisesti.