Vakautta elämään

Yksilöterapia

Voit tulla yksilöterapiaan joko itse maksavana tai esim vakuutusyhtiön maksusitoumuksella.  Kelan tukea tähän ei ole valitettavasti saatavilla. 

Yksilöterapiaan voit tulla minkä tahansa asian kanssa. Itse olen perehtynyt syvemmin mm, läheisen menetykseen, läheisen vakavaan sairauteen, vammautumiseen, sekä muihin elämän mukanaan tuomia kriiseihin ja traumoihin. 

Käyttössäni on myös EMDR-menetelmä, joka soveltuu mm lapsuuden aikaisten traumojen käsittelyyn.