Terapiaprosessi, mitä se on ? 

30.05.2023

Useasti sitä voi miettiä, terapiaprosessi mitä se on ? Mitä se tarkoittaa, mihin minä sitoudun ? Tässä blogitekstissä avaan hieman mihin prosessiin ja minkälaiseen sitoudut minun kanssani työskennellessäsi?

Mitä teen ensiksi ? 


Sivuillani on ajanvarauskalenteri josta voit varata itsellesi sopivan ensimmäisen ajan. Jos haluat tulla terapiaan yksin niin hyvä on varata 45 min tai 60 min ajan. Huomioithan, että en Kelan yksilöterapeutti. Pariterapiaan varaattehan 90 min ajan samoin myös perheterapiaan.

Ensimmäinen aika on ns tutustumisaika, jolloin voitte kertoa niitä asioita joihin haluatte muutoksia ja tämän käynnin aikana voi jo selvitä onko minulla mahdollisuus auttaa vai onko joku toinen terapeutti sinulle/teille parempi vaihtoehto. Ensimmäisen käynnin aikana sovitaan ns tutustumisjakso joka on 3 käyntikertaa. Tämän jakson jälkeen tehdään yhteinen päätös siitä jatketaanko yhteistä matkaa vai eroaako tiemme.

Sopimus


Terapiasopimus tehdään yhteisesti ja siinä käydään mm seuraavia asioita lävitse. Terapian tavoite, käyntien tiheys, maksut, peruutusehdot, terapian päättyminen. Näistä asioista tehdään kirjallinen sopimus.

Terapiasopimusta tehtäessä sovitaan samalla aikoja 6kk ajanjaksolle, mikäli sovittu lyhyempi jakso sovitaan ajat tietenkin sille ajanjaksolle. Aikojen sopiminen on tärkeää, jotta terapiaprosessi etenee ja antaa mielelle mahdollisuuden työstää asioita. Myös, että sinulle löytyy sopivat ajat ne on hyvä sopia pidemmälle ajalle.

Mitä voi odottaa minun kanssa työskentelyssä?


Koen tärkeäksi historian tutkimisen. Meihin kaikkiin vaikuttaa se mitä meidän historiassamme on tapahtunut. Tutkitaan lapsuuden perheen vuorovaikutusta, minkälaista on ollut elää juuri sinun lapsuutta, nuoruutta ja aikuisuutta. Mikäli sinulle on tapahtunut traumaattisia asioita elämässäsi niiden prosessointi on tietenkin tärkeää ja yksi ydinasioita psykoterapiassa. Jotta voi ymmärtää miksi toimii nykyisin tällä tavalla, joka on muodostunut ongelmaksi, pitää ymmärtää omaa historiaansa.

Historian kautta löytyy ymmärrystä omaan toimintaan ja sen syihin. Kun sitä löytyy voi alkaa tekemään oivalluksia itsestään ja tämä johtaa pysyviin muutoksiin. Prosessille pitää varata aikaa.

Useasti pari/perheterapiassa käydään paljon läpi myös nykyhetken vuorovaikutustilanteita, jotta niiden dynamiikka löydetään ja niihin voidaan löytää uusia tapoja toimia. Koska useasti vuorovaikutustilanteet voivat olla monimutkaisia solmuja, niiden analysointi on tärkeää. Kun on tutkittu historiaa ja nykyhetken vuorovaikutustilanteita, ymmärretään dynamiikkaa, löydetään uusia keinoja toimia paremmin hankalissa vuorovaikutustilanteissa. Tämä prosessin vaihe koetaan hetkeksi jolloin psykoterapia koetaan vaikuttavaksi, koska tässä aletaan samaan rauhaa ja parempaa vuorovaikutusta parisuhteeseen.

Seksualisuuden teemoja käsitellään läpi terapiaprosessin. Mikäli terapiaan saavutaan jonkin erityisen seksualisuuden teeman kanssa on se terapiassa fokuksessa. Terapia on kokonaisuus, jossa ihminen on kokonaisuus kaikkine puolineen.

Traumojen käsitteleminen terapiaprosessissa on mahdollista EMDR-terapian avulla, joka on nopea tapa käsitellä traumaattisia asioita. EMDR-terapiaan tehdään aina tarkka suunnitelma sekä sitä ennen tehdään arvio menetelmä käyttömahdollisuudesta.

Sinua voisi kiinnostaa lukea myös tämä blogikirjoitukseni; Mikä on EMDR-terapia ?

Prosessin aikana teemoja käsitellään joustavasti, mikä on tärkeää kulloinkin. Terapeuttina koen tärkeäksi käsitellä joustavasti asiakkaan tarpeiden mukaisesti teemoja. Joskus asiakas voi kokea hankalaksi sen, että ei ole tarkkaa tietoa mitä asiaa käsitellään seuraavalla kerralla. Kuitenkin jos uskaltautuu luottamaan prosessiin voi todeta sen etenevän ja syventyvän sopivalla tahdilla, koska mieli voi lukkiutua jos sitä yrittää väkisin painaa johonkin suuntaa mihin se ei ole vielä valmis en koe järkeväksi pakottaa ihmisiä asioiden käsittelyyn joihin he eivät ole vielä valmiita. Pyrin auttamaan hellästi eteenpäin, joskus se on hidas ja joskus se on nopeampaa riippuen asiakkaan valmiudesta tutkia asioita.

Terapian päättyminen

Terapia päätetään yhteisesti ja aina pitää olla sovittuna molempien tiedossa, koska on viimeinen terapiakäynti. Prosessin on tärkeää olla kokonainen suunniteltu ja yhteisesti sovittu. Siihen kuuluu sovittu alku ja sovittu loppu. Terapian päättäminen on myös prosessi. Yhteinen matkamme päättyy ja tiemme eroavat.

 Mikäli koit tästä olevan sinulle jotakin apua, jaa tämä sivu facebookissa. Kuulen mielelläni, mitä ajatuksia tämä sinussa herätti. Voit laittaa minulle viestiä asiasta.