Trauman vaikutus perheeseen ja parisuhteeseen

08.12.2020

Trauman vaikutus perheeseen ja parisuhteeseen voi olla moninainen.  Ihmiset kokevat traumaattisia asioita elämässään eri määrän sekä laadullisesti erilaisina. Samasta tapahtumassa olevat henkilöt voivat kokea asian eri tavalla. 

Traumaattisista tapahtumista selvitymiseen vaikuttaa mm resilienssi. Resilienssi on psyykkistä palautumiskykyä, mielen muovautumiskykyä. Traumoista selviytymiseen vaikuttaa myös se onko tapahtuma yksittäinen tapahtuma vai onko se sarja traumaattisia tapahtumia.

Miten traumat voivat vaikuttaa minun parisuhteeseeni ?


Trauman kokeneilla on korostettu tarve suojaaviin kiintymyssuhteisiin. Traumatisoituminen tuhoaa suojaavien kiintymyssuhteiden perustuksia, turvallisuuden tunnetta ja kykyä luottaa toisiin. 

Ihmissuhteissa saattaa traumatisoituneille tulla turvattomuuden lähde,vaikka hän niitä kaipaakin ja tarvitsee niitä. Useista tutkimuksista on tullut esille, että henkilöt joiden lapsuudessa on joko fyysistä, psyykkistä, emotionaalista tai seksuaalista kaltoinkohtelua, on heillä vaikeuksia aikuisiän parisuhteissa.

Monet traumaattisissa tilanteissa lapsuudessa opitut selviytymismekanismit eivät toimi enää aikuisuudessa ja parisuhteessa. Nämä mekanismit voivat jopa estää luomasta syvää luottavaa ihmissuhdetta elämässä.

Trauman kokeneet ihmiset kärsivät samoista ongelmista kuin muutkin parisuhteessa elävät ihmiset, heillä saattaa kuitenkin perusluottamus olla vahvasti heikentynyt sekä turvallisuuden tunne kadoksissa. 

Tämä voi johtaa siihen, he voivat tuntea useammin toivottomuutta ja avuttomuutta parisuhteessa. Useasti tämä johtaa itsensä suojaamiseen enemmin kuin ollaan yhteydessä toiseen. 

Traumatisoituneiden parien tunneilmaisut saattavat olla rajuja, tämä voi näkyä voimakkaina kielteisinä tunteina mm vihana. Parisuhteessa ei uskalleta näyttää haavoittuvuuden tunteita.

Traumatisoituneiden parisuhteissa vuorovaikutus on usein ylivirittynyttä ja reaktiivista. Monet parisuhteen jotka yleensä rauhoittavat stressaantuneita pareja eivät toimi traumatisoituneiden parisuhteissa. Traumatisoituneet voivat kokea että eivät ole huolenpidon ja rakastamisen arvoisia.

Pari-ja perheterapia auttaa traumatisoituneita

Vakauttavassa pari-ja perheterapiassa saat myös psykoedukaatiota eli tietoa siitä miten trauma voi vaikuttaa sinuun ja teidän perheeseen. 

Tietoa saa myös ylivirittymisen ja alivireyden tuomista haasteista, miten niitä voi havannoida ja miten voi muuttaa omaa tilannettaan. Mikäli useammalla perheenjäsenellä on traumahistoria sen vaikutukset ovat tietenkin isommat. Nämä tulevat kuitenkin käsittelyyn perheterapiassa, koska tässä terapiamuodossa prosessissa on koko perhe ja kaikki hyötyvät prosessista.

Vakauttavalla pari-ja perheterapialla pääsemme työskentelemään kehon kanssa ja pystymme saavuttamaan tiloja joissa on riittävän turvallista lähteä prosessoimaan varhaisia traumaattisia asioita. Vakauttavassa pari-ja perheterapiassa kaikki oppivat hallitsemaan tunneilmaisujaan rakentavammaksi ja näin ollen pystytään luomaan turvallista ilmapiiriä kotiin.

Terapiassa kuullaa kaikkien osapuolien tarpeita ja kokemuksia, näin saadaan myös laajempi kuva perheen kokonaisuudesta kuin vain yhden osapuolen kertomana.

Terapiassa käydään läpi parisuhteen erilaisia vuorovaikutuskuvioita ja tuodaan ne näkyviksi. Tässä erityisesti käydään läpi miten trauma voi vaikuttaa kielteiseen vuorovaikutuskehään sekä miten turvattomuuden tunne vaikuttaa käyttäymismalleihin parisuhteessa.

Puolisoita autetaan laajentamaan tunnekokemuksia, jotka vaikuttavat käsitykseen itsestä että puolisosta. Terapeutti auttaa molempia puolisoita uudelleen määrittelemään kokemusta itsestään sejä puolisostaan. Kokemusta uudenlaisesta parisuhteesta ja vuorovaikutuksesta, jossa on mahdollista sekä pyytää että saata tukea ja turvaa.

Traumatisoituneet parit ja perheet tarvitsevat useasti pidemmän terapian kuin ei traumatisoituneet parit.

Vakauttava pari-ja perheterapia on loistava täsmä terapian muoto siihen, että perheeseen saadaan enemmän vakauttavia elementtejä, jolloin vaikeidenkin asioiden käsittely onnistuu. Vaikka pari tai perhe kävisi vain vakauttavan terapian 6-16 kertaa, saavat he näillä terapiakäynneillä paljon työkaluja oman olonsa vakauttamiseen.

Vakauttaminen on kuitenkin ydin siihen, että voi käsitellä omia traumojaan, ilman vakauttamista tämä ei ole mahdollista.

Lähde; Häpeästä myötätuntoon, Helena Torpparin kirjoittama artikkeli. Vakauttava pari-ja perheterapian täydennyskoulutus. 

Blogikirjoitus on julkaistu aikaisemmin Väestöliiton blogissa.