Voiko parisuhde aiheuttaa uupumista ?

05.05.2024

Toisinaan kuulen henkilön pohtivan, voiko parisuhde aiheuttaa uupumusta? Tottakai voi, kun parisuhde on huono se kuormittaa kumppaneita ja voi täten aiheuttaa uupumusta. Löydät tästä blogikirjoituksesta 7 erilaista asiaa jotka tuottavat uupumusta parisuhteessa.

Käyn tässä blogkirjoituksessa läpi seuraavia asioita:

Erilaiset uupumuksen muodot

Mistä parisuhteen uupumus johtuu ?

Mitä voit tehdä asialle ?


Parisuhteen aiheuttama uupumus voi juontaa juurensa monista eri tekijöistä, jotka yhdessä voivat luoda henkistä kuormitusta ja stressiä. 

Parisuhteessa voi olla tekijöitä jotka aiheuttavat uupumusta. On hyvä tiedostaa, jos parisuhteessa on seuraavia hankalia parisuhteen dynamiikan muotoja voi parisuhde aiheuttaa uupumusta.Mitä on uupumus?


Uupumus viittaa tilaan, jossa henkilö tuntee äärimmäistä väsymystä, voimattomuutta ja kyvyttömyyttä suoriutua fyysisistä tai henkisistä tehtävistä.

Se voi olla seurausta

  • pitkäaikaisesta stressistä,
  • ylityöllistymisestä,
  • univajeesta
  • tai henkisistä rasituksista.

Uupumus voi ilmetä fyysisinä oireina, kuten 

  • lihasheikkoutena, 
  • päänsärkynä 
  • ja unihäiriöinä, 

sekä psyykkisinä oireina

  • kuten masentuneisuutena, 
  • ahdistuksena 
  • ja kyynisyytenä.


Joko luit tämän: Olet hullu - gaslighting parisuhteessa

Uupumuksen erilaiset muodot 

Uupumusta voidaan myös kuvata kolmella eri tasolla

1. Fyysinen uupumus

Tuntuu kehon voimattomuutena ja heikkoutena- Voit kokea olevasi jatkuvasti väsynyt. Kokemus siitä, että et saa tarpeeksi koskaan levättyä.

2. Henkinen uupumus

Kognitiivinen uupumus ilmenee useasti muistiongelmina, keskittymisvaikeuksina ja päätöksenteon vaikeutena. 

Henkinen uupumus voi myös heijastua motivaation laskuna ja välinpitämättömyytenä.

3. Emotionaalinen uupumus

Tämä voi ilmetä tunteiden latistumisena, kyynisyytenä, turhautumisena ja jopa masentuneisuutena.

Parisuhteen tuottama uupumus voi olla kaikkia näitä ylläolevia ja niiden yhdistelmiä. 

Mistä parisuhteesta tuleva uupumus johtuu ?

Käyn tässä muutamia asioita lävitse, jotka mitä todennäköisimmin tuottavat tätä uupumuksen tunnetta. 

Jos joku tai useampi näistä asioista tuntuu elävän teidän parisuhteessanne ja haluat saada muutoksen asiaan, otathan yhteyttä niin mietitään miten asian kanssa edetään.

Hyvä on muistaa, että uupumus ei yleensä synny vaan yhdestä elämän osa-alueesta vaan monen osa-alueen summasta. Sinun on hyvä tutkailla onko joku osa-alue elämästäsi joka tuottaa enemmän uupumusta kuin toinen.


1. Kommunikaatio ongelmat

Kommunikaation puute tai sen heikko laatu johtaa väärinkäsityksiin, konflikteihin ja turhautumiseen. Jatkuvat ristiriidat ja väärinymmärrykset tuottavat parisuhteeseen kuormitusta ja negatiivista ilmapiiriä parisuhteeseen.

2. Velvollisuudet ja vastuut

Arkiset velvollisuudet ja vastuut voivat kuormittaa parisuhdetta. Miten arjen työt, perheen taloudellinen tilanne sekä vastuut arjen sujumisesta ovat parisuhteessa jaettu. 

Useasti on tilanne, jossa toinen kantaa kaiken vastuun parisuhteen tai perheen suunnittelusta, aikatauluista ja järjestelyistä. Tämä alkaa tietenkin kuormittaa jossakin vaiheessa.

3. Läheisyyden puute

Läheisyyden puute johtaa parisuhteessa etääntymiseen niin tunteiden tasolla kuin fyysisesti. Useilla parisuhteeseen liittyy hellyyden, läheisyyden kaipuu ja kun tämä tarve jää toteutumatta luo se negatiivisia tunteita. Seksi kun se on hyvää ja tyydyttävää purkaa myös stressin tunnetta ja luo yhteyden kokemusta.

4. Jatkuva riitely

Konfliktien toistuminen vaikuttaa negatiivisesti parisuhteen ilmapiiriin. Kun parisuhteessa ollaan riitelyn kierteessä, luo helposti olo tilaa, jota parhaiten kuvailee sanonta "pitää kävellä kuin munankuorilla". 

Jatkuvan varautumisen tunne on todella stressaavaa ja se on yksi iso uupumuksen lähde. Jatkuva riitelyn ketju olisi tärkeää saada loppumaan, useasti sitä ei onnistu tekemään keskenään. Tässä tarvitaan useasti ulkopuolisen apua.


5. Jatkuva kiire

Kiireinen elämäntyyli ja ajanhallinnan haasteet voivat johtaa siihen, että kumppanit eivät saa tarpeeksi aikaa toisilleen. Jatkuva kellon kanssa juokseminen tuottaa stressiä. Kun parisuhteessa ei ole yhteistä aikaa on vaikeaa ylläpitää rakastavaa ja välittävää parisuhdetta. 

Parisuhteen ylläpitäminen tarvitsee aikaa ja yhteisiä rauhallisia hetkiä jolloin voi vaan keskittyä toisiinsa.

6. Tulevaisuus on epävarmaa

Parisuhteen tulevaisuus on epävarmaa, toisen heittämän ero-sanan johdosta. Tämä tietenkin tuottaa epävarmuutta ja epävarmuudet elämässä tuottavat stressiä. Taloudellinen epävarmuus on tietenkin myös iso tekijä joka voi tuottaa molemmille paljon stressiä.

7. Muiden elämän osa-alueiden tunnekuormat

Puolisoiden omat tunnekuormat vaikuttavat voimakkaasti parisuhteeseen. Esimerkiksi kumppanin mielenterveysongelmat tai stressi työelämästä heijastuvat parisuhteeseen, mikäli ei ole onnistuttu asioista keskutelemaan ja löytämään toimintatapoja parisuhteessa joka auttaa näiden vaikutuksien hälventämiseen.

Joko luit tämän: Sinun ei pitäisi tuntea noin - gaslighting perheessä


Mitä voit tehdä asialle ?


Kun olette tunnistaneet ongelman joka on teidän parisuhteessanne, keskustelkaa asiasta keskenänne ja yrittäkää löytää asiaan molempia tyydyttävä ratkaisu. Jos ongelma on jatkunut pitkään voi olla vaikea tunnistaa ongelmaa ja löytää siihen ratkaisua. Tällöin on hyvä miettiä ulkopuolista apua teille.

Parisuhde toimii loistavana voimavarana kun siinä on hyvä ja toimiva vuorovaikutus. Vuorovaikutus on useasti monen asian pohjalla. Kun asioista pystytään puhumaan avoimesta ja molempien tunteita, tarpeita kunnioittavasti voi parisuhde selviytyä kaikesta elämän tuottamista haasteista.

 Jos teidän parisuhteessa on tässä aikaisemmin lueteltuja haasteita, miettikää olisikohan aika tulla keskustelemaan asiasta kanssani. Löydät yhteystietoni täältä.

Voit jakaa tämän blogikirjoituksen sosiaalisessa mediassa.