Gaslighting- mitä se on ?

05.02.2024

Gaslighting on manipulaation muoto, joka vääristelee totuutta ja sekoittaa mielen. Gaslightingin tarkoituksena on horjuttaa uhrin luottamusta omiin tunteisiin, havaintoihin ja järkeen. Ilmiö voi ilmetä monin eri tavoin niin ihmissuhteissa, työelämässä kuin ystävyyssuhteissakin.

Gaslightingin tunnistaminen voi olla haastavaa, sillä se tapahtuu usein huomaamatta ja asteittain. Se vaikuttaa uhrin itsetuntoon, itsevarmuuteen ja yleiseen hyvinvointiin. Tässä blogitekstissä pureudun hieman enemmän itse ilmiöön ja sen vaikutuksiin.

Gaslightingin piirteet


Gaslighting ilmenee monin eri tavoin, mutta siihen liittyy yleensä joitakin keskeisiä piirteitä. Yksi niistä on totuuden vääristely. Tekijä saattaa esimerkiksi kiistää sanomansa tai tehdä väitteitä, jotka ovat ristiriidassa aiemmin sanotun kanssa.

Toinen yleinen piirre on uhrin tunteiden mitätöinti. Tekijä voi vähätellä uhrin kokemuksia tai tunteita. Tällaista tehdään niin, että uhrista alkaa tuntua epävarmalta omista ajatuksistaan ja tunteistaan.

Yksi merkittävä piirre on se, että tekijä pyrkii saamaan uhrin epäilemään omaa muistiaan ja havaintojaan. Hän saattaa esimerkiksi väittää, ettei tapahtumaa ole koskaan tapahtunut tai että uhrin muisti pettää. Tämä manipulaation muoto saa uhrin kyseenalaistamaan omaa käsitystään todellisuudesta.Gaslighting ihmissuhteissa


Gaslighting on yleistä ihmissuhteissa, erityisesti parisuhteissa ja perheissä. Se voi ilmetä kumppanin taholta esimerkiksi jatkuvana kritiikkinä, valehteluna ja vastuun siirtelynä. Gaslightingin kohteena voi olla myös ystävä, työtoveri tai esimies.

Gaslightingin tarkoituksena on usein saada uhri tuntemaan olonsa epävarmaksi ja kontrolloida häntä. Se voi johtaa uhrin eristämiseen omista tukiverkoistaan ja aiheuttaa pitkäaikaisia psykologisia vaikutuksia.

Voit olla kiinnostunut lukemaan lisää miten gaslighting vaikuttaa parisuhteessa.

Täältä voit lukea lisää gaslighting perheessä.

Gaslightingin vaikutukset ja torjuminen


Gaslighting voi aiheuttaa uhrille monenlaisia haitallisia vaikutuksia, kuten masennusta, ahdistusta ja matalaa itsetuntoa. On tärkeää tunnistaa gaslighting varhaisessa vaiheessa ja ottaa tilanne vakavasti.

Yksi tapa torjua gaslightingia on pitää kiinni omista tunteista ja totuudesta. On tärkeää luottaa omiin havaintoihin ja muistikuvaan, vaikka tekijä yrittäisikin saada sinut epäilemään niitä.

Tuki ystäviltä, perheeltä tai ammattilaisilta on myös avainasemassa gaslightingin kohtaamisessa. Tärkeää on huolehtia, että suhteet ystäviin sekä perheenjäseniin säilyy, älä jää vaan kumppanin kanssa keskenään ilman ulkopuolisia kontakteja. Voit myös käydä työterveyshuollossa tai varata aikaa psykoterapeutille keskustelemaan asiasta.

Gaslighting on vakava ilmiö, joka voi vaikuttaa merkittävästi uhrin elämään. Tietoisuuden lisääminen gaslightingista ja sen tunnistamisesta on askel kohti terveempiä ihmissuhteita. Tietoisuus tästä tavasta toimia parisuhteessa tai muissa ihmissuhteissa on tärkeää tiedostaa, jotta voit suojata itseäsi tälllaiselta manipulaatiolta.

Jos koit tällä blogikirjoituksella olevan jotakin hyötyä sinulle tai ystävällesi voit jakaa sen hänelle.