Mitä on vakauttava perhepsykoterapia ?

01.04.2021

Perheterapia on terapiaa koko perheelle ja siinä on keskiössä vuorovaikutus.

Perheterapia on myös psykoterapiaa, johon on mahdollista saada Kelan tukea. Perheterapiassa pyritään aina parempaan vuorovaikutukseen. Perheterapiassa korjataan rikkoutuneita kiintymyssuhteita.

Useasti perheterapiaan hakeudutaan silloin kun perheessä yksi tai useampi alkaa oireilemaan. Perheterapia on hyvin tutkittu ja tehokas terapiamuoto. Yllättävän vähän käytetty terapiamuoto, johtuneeko meidän yksilökeskeisestä ajattelustamme ? Perheterapia on hyvä muoto vaikka vanhemman psyykkisten ongelmien käsittelemiseen, tällöin koko perheellä on mahdollisuus prosessoida tilannettaan ja kaikkien perheenjäsenten ääni tulee kuuluviin.

Perheterapiassa voidaan sopia tapaamisten kokoonpanot asiakkaan tarpeen mukaisiksi. Joten kaikkia asioita ei tarvitse esim lapsien kanssa käsitellä.

Voit haluta lukea perheterapiasta lisää täältä 

Miten sitten vakauttava perheterapia eroaa tavallisesta perheterapiasta?


Vakauttavassa perheterapiassa yhdistetään perheterapiaa, traumaterapiaa, kiintymyssuhdeterapiaa, sensomotorisen terapian ja psykofyysisen hengitysterapian sekä neurotieteiden teorioita ja menetelmiä. Vakauttavassa perheterapiassa keskitytään perheen vuorovaikutuksen hankaliin hetkiin ja niiden ennakointiin, pysäyttämiseen ja vakauttamiseen kehollisin ja dialogisin menetelmin.

Vakauttavassa perheterapiassa tarjotaan asiakkaalle runsaasti erilaisia kehollisia menetelmiä itsensä vakauttamiseen. Tällä tavoin voidaan oppia uusia tunnetaitoja, miten voin rauhoittaa itseäni tilanteissa joissa aikaisemmin olen menettänyt hermoni. Vakauttavassa terapiassa tarjotaan tietoa siitä mitä meissä tapahtuu tilanteissa joissa hermostumme ja miksi niin käy.

Kun perheen aikuiset pystyvät rauhoittamaan itsensä ja toimimaan rauhallisena tilanteissa joissa aikaisemmin ovat toimineet toisella tavalla, tilanteet yleensä muuttuvat toisenlaisiksi. Vanhemmat myös pystyvät tarjoamaan lapsille keinoja rauhoittumiseen ja miten voisi ilmaista tunteitaan paremmin. Näitä opetellaan yhdessä ja erikseen terapiassa, mutta myös perhe saa kotiin tehtäviä, joiden avulla tilanne muuttuu pysyvämmin. Mitään ei tarvitse tietää tai osata etukäteen vaan kaikki tosiaan opetellaan yhdessä ja etsitään sopivia keinoja jotka sopivat juuri teidän tilanteeseen.

Perheen saadessa enemmän tunnetaitoja voidaan helpommin käsitellä niitä hankalia asioita yhdessä terapiassa ja myös jatkossa omatoimisesti.

Vakauttava terapia auttaa myös jos jollakin perheenjäsenellä on omaa traumahistoriaa, niin sitä voidaan käsitellä sopivassa määrin perheterapiassa, jolloin ymmärrys traumasta ja sen vaikutuksista lisääntyy. Useasti tällainen käsittely helpottaa koko perhettä. Traumaattisten asioiden käsittely on tärkeää tehdä riittävän turvallisessa ympäristössä ja kun perhe vakautuu tarjoaa se myös turvallisempaa ympäristöä traumatisoituneelle henkilölle.

Vakauttava perheterapia sopii siis perheelle elämän pienissä ja isoissa kriiseissä sekä myös traumaattisten asioiden käsittelyyn.  

Ota yhteyttä niin sovitaan teille aika, ja pääsette prosessin alkuun.