Kokemuksia EMDR-terapiasta

14.04.2024

Kerron tässä useamman asiakkaan kokemuksia EMDR terapiasta. Trauman hoidossa todellakin hyvä väline. EMDR:n avulla saadaan käsiteltyä nopeasti traumojen haittaavat reaktiot pois. Traumat aiheuttavat paljon erilaisia rajoittavia reaktioita. Sinun ei kuitenkaan tarvitse jäädä niiden vangiksi tai elää niiden kanssa vaan voit vapautua niistä.

Sinua voi kiinnostaa lukea mitä on emdr terapia, täältä.


Mitä trauma on ?


Trauma määritellään henkiseksi tai ruumiilliseksi vaurioksi tai haavaksi. Sen aiheuttaa traumatisoiva tapahtuma, joka saa aikaan traumaattista stressiä. Stressi on rasitusta tai painetta. Voimakas fyysinen ja psyykkinen rasitus aiheuttaa ihmisessä fyysisen ja psyykkisen sopeutumisreaktion.

Traumaattinen tapahtuma on henkilölle jollakin tavalla ylivoimainen tapahtuma. Jonkun toisen mielestä se tapahtuma voi olla vähäpätöinen ja ei vaikuttaisi hänen elämäänsä. Kun taas se voi olla toiselle ylitse pääsemätön kammottava tapahtuma. Ulkopuoliset eivät pysty määrittelemään mitä joku toinen henkilö kokee hankalaksi tai vaikeaksi tapahtumaksi. Joten aina pitäisi luottaa siihen omaan tunteeseen ja miltä se itsestä tuntuu eikä varsinkaan vähätellä omia hankalia tuntemuksia.

Jos sinusta tuntuu joku tapahtuma elämässäsi hankalalta ja vaikealta. Tuntuu siltä, että et pääse asiasta ylitse ja asia vaivaa sinua jatkuvasti. Voit säpsähdellä, saada mielikuvia tapahtumasta mieleesi, voit haistaa tapahtumaan liittyvää hajua vaikka sitä ei muut henkilöt havaitsisi. Sinua kohdannut traumaattinen tapahtuma ja trauma selkeästi vaikuttaa sinun arkeesi negatiivisesti. Muista, että aina on mahdollisuus saada apua näiden asioiden kannsa.

Sinua voi kiinnostaa lukea lisää trauman vaikutuksista parisuhteeseen täältä.

Emdr terapia kokemuksia

Kerron tässä useampien henkilöiden kokemuksia emdr terapiasta. Olen heidän kanssaan näissä asioissa tehty matkaa yhdessä, siitä luottamuksesta ja elämän hankaluuksien jakamisesta kiitollinen. Jaan näitä hieman kategoroihin joissa on samankaltaisuutta.

Läheisen itsemurha

Itsemurha sinänsä on jo traumaattinen asia kun se tapahtuu läheiselle tuottaa se useasti paljon hankalia tunteita joiden kanssa voi olla todella vaikea selvitä ilman ulkopuolista apua. Itsemuhan kohdanneille läheisille on olemassa erilaisia tukiryhmiä ja kriisiapua on saatavilla.

Tässä on muutama linkki auttaville tahoille; mieli ja surunauha

Monesti on niin, että kun suurimman kriisin ylitse on päästy voi avun tarpeen tunne loppua. Olet saavuttanut tilanteen, jossa et oikeastaan enään jaksaisi puhua asiasta yhtään kun olet puhunut siitä jo niin paljon. Tuntuu siltä, että et voi enään kuormittaa läheisiäsi enempään. Tämä on kuitenkin se hetki jolloin olisi tärkeää puhua vielä vähän lisää ja käsitellä niitä kaikkia tunteita, joita läheisen itsemurha on tuottanut sinulle.

Henkilöt, jotka ovat löytäneet läheisensä itsemurhan jälkeen ovat tietenkin joutuneet kohtamaan vielä lisää traumaattisia asioita. Läheisen ruumiin löytäminen on aina hankalaa, itsemurhan jälkeen siihen voi liittyä erilaiset ruumiseen liittyvät muutokset. Tällaisen näkeminen voi aiheuttaa myöhemmin tapahtuvia takaumia, joista useasti puhutaan fläsäreinä, fläsh backkeinä tms.

Takaumat ovat elävän tuntuisia mielikuvia, elokuvia, tuntemuksia, hajuja, ääniä jne jotka aiheuttavat voimakkaita tunnereaktioita. Kun näitä tulee on ne varsin hämmentäviä ja aiheuttavat hyvinkin hankalia olotiloja. Nämä ovat kuitenkin ns normaaleja trauman jälkitiloja, joista on mahdollisuus päästä eroon hyvinkin nopeasti.

Emdr terapian avulla on mahdollisuus työstää läheisen itsemurhaan liittyviä tuntemuksia sekä takaumia hyvinkin nopeasti. Tapahtumahan ei tietenkään miksikään muutu eikä sinun muistosi siitä tapahtumasta katoa, mutta sen vaikutus elämääsi vähenee.

Kun takaumat saadaa poistettua, pystyt keskittymään arkeesi paremmin ja löydät jälleen arjessasi olevia hyviä asioita eikä fokus ole vaan siinä traumaattisessa asiassa tai sen tuottamissa hankalissa tuntemuksissa.

Vanhojakin traumoja voidaan EMDR:llä työstää ja niiden tuottamista tuntemuksista voi vapautua. Se kuinka pitkä prosessin tällaiset vaatii on hankalaa sanoa etukäteen, mutta jos elämässäsi ei ole ollut traumaattisia tapahtumia ja tämä on yksittäinen trauma saattaa sen käsittely vaatia vain 5 käyntikertaa. Jos taas sinulla on traumaattinen elämänhistoria vaatii se terapeutin kanssa yhdessä tehtävää hoitosuunnitelmaa jossa yhtenä osana on emdr.

Olen hoitanut useampia henkilöitä jotka ovat löytäneet läheisensä itsemurhan jälkeen. EMDR terapian avulla he ovat voineet vapautua niin tällaisen trauman tuottamista takaumista kuin itsemurhan tuottamasta häpeästä ja salaisuudesta.

Useampi asiakas on käynyt vaan lyhyterapiaprosessin eli maksimissaan 20 käyntikertaa ja sinä aikana olemme pystyneet prosessoimaan itsemurhan aiheuttamat hankalat asiat. Heidän elämänsä on tämän prosessin jälkeen vapautuneempaa ja monet ovat hämmästelleet, että miten voi olla mahdollista näin lyhyellä prosessilla saada näin valtava muutos omaan elämään.

Seksuaaliset traumat

Raiskaukset aiheuttavat valtavan trauman raiskauksen kohteeksi joutuneelle niin naiselle kuin miehellekin. Miehille ehkä erilaiset johtuen miesten raiskauksen isosta tabusta. Molemmille tämä kuitenkin aiheuttaa paljon häpeää ja syyllisyyttä, kulttuurissamme kun raiskauksen uhria useasti syyllistetään. Uhri on aina syytön tähän rikokseen.

Raikaus on saattanut tapahtua kun olet ollut nuori tai kuukausi sitten. EMDR terapialla on mahdollisuus saada raiskaukseen liittyvät hankalat tunteet, takaumat pois sinun mielestäsi. Joskus on niin, että raiskaus halutaan sulkea totaalisesti pois mielestä ja unohdetaan. Kun asiaa ei muista, sitä on hankala käsitellä pelkästään puheella terapiassa. Raiskaus voi ilmentyä myöhemmin elämässä erilaisia kehollisina reaktioina ja aiheuttaa hämmennystä kun mitään fyysistä vaivaa ei lääkärin tekemissä tutkimuksissa löydetä.

Emdr terapialla voidaan asiaa lähteä prosessoimaan, vaikka sitä ei varsinaisesti siinä tilanteessa muistaisi kokonaisena tarinana. Kun prosessi etenee, voi muistista tulla esiin asioita jotka luovat kokonaisen narratiivin jonka jälkeen asiaa pystyy prosessoimaan kokonaisuutena. Emdr terapialla raiskaukseen liittyvät haitalliset tuntemukset saadaan prosessoitua sille tasolle, että ne eivät aiheuta elämää rajoittavia reaktioita.

Myös lapsuuden aikaiset seksuaalisen riiston kokemukset on mahdollisuus prosessoida emdr terapian avulla. Tällainen prosessi vaatii useasti myös muunlaista terapiaa jotta asia tulee riittävän monipuolisesti ja riittävästi prosessoitua. Emdr auttaa kuitenkin prosessoimaan asioita jotka voivat olla niin syvällä muistamattomuudessa, että niitä olisi vaikea prosessoida ilman emdr-terapiaa osana muuta terapiaa.

Muut traumaattiset kokemukset

Muita traumaattisia kokemuksia joita itse olen hoitanut emdr terapialla ovat mm parisuhde väkivallan tuottamat asiat sekä erilaiset perhesuhteisiin liityvät lapsuuden aikaiset traumat.

Traumoja on hyvin monenlaisia ja ihmiset reakoivat asioihin hyvinkin eri tavalla. Olen monasti kuullut lauseen, että mitä sitä vanhoja asioita tonkimaan ? Vanhat asiat ikävä kyllä vaikuttavat tähän päivään ja sen vuoksi niitä vanhoja asioita on tärkeää myös hieman tonkia.

Lapsuuden aikainen trauma vaikuttaa tähän päivään. Sitä voi tehdä jotakin asiaa ymmärtämättä oikeastaan miksi näin toimii. Silloin siellä voi taustalla olla joku trauma, jonka olet unohtanut koska se on ollut niin vaikeaa sietää silloin ja se on ollut sinulle ainoa mahdollinen toimintatapa jatkaa elämää eteenpäin. Kun trauma saadaan työstettyä niin se vapauttaa energiaa tässä hetkessä elämiseen ja voit alkaa elämään hieman vapaammin kuin aikaisemmin.

Emdr ei sovi kaikille ja sen johdosta pitää terapeutin tietenkin olla tietoinen mitä hän tekee ja sinun pitää olla avoin asioistasi, historiastasi, aikaisemmista terapioistasi sekä lääkityksistä yms asioista. Huomioithan, että yksityisenä terapeuttina toimiessani minulla ei ole pääsyä sinun terveystietoihisi vaan tiedän ainoastaan sen, mitä sinä kerrot. Terapeuttina toki huolehdin siitä, että kysyn riittävästi asioita jotka liittyvät hoitoosi.

Jos koet tarvetta vapauta jostakin traumasta, otathan yhteyttä niin mietitään miten edetään sinun hoitosi kanssa.