Historiani

Koulutus-ja työhistoriaani

Ammatillisia tutkintojani 

Vuonna 1992 olen valmistunut sosiaaliohjaajaksi- pätevöitynyt Sosionomiksi. (voi tarkistaa JulkiSuosikki-tiedostosta).

2014 valmistuin erityistason perheterapeutiksi, Suomen mielenterveysseuran koulutuksesta ja sain psykoterapeutti pätevyyden, jonka voi tarkistaa Julkiterhikki-tiedostosta.

Lisäkoulutuksia

EMDR 2019, lisäkoulutuksia emdr:n erilaisista käyttömuodoista 2020 sekä 2021. 

Dialoginen työnohjaaja 2021

Pariterapian lisäkoulutus 2017 

Vakauttava hoito perheterapiassa 2017

Traumaterapiakeskus Traumakonferenssi 2016 

Jyväskylän ammattikorkeakoulu Koira-avusteisen työn perusteet 2016

 Kataja ry Solmuja parisuhteessa, parisuhdeneuvoja Ryhmäohjaaja 2015

 Suomen Mielenterveysseura Parisuhdeväkivalta 2013 Suomen Psykologian liitto MIM-arviointimenetelmä koulutus 2013 Suomen Mielenterveysseura Perhearviointi-koulutus (3op) 2013 

PT-kustannus Oy DDP-perusteet koulutus 2013 

Traumaterapiakeskus Psyykkinen traumatisoituminen 2011 

Åbo Akademi Sosiaalityön täydennyskoulutus Lastensuojelun erityisohjelma 2010 

Cavesson AASEL-koulutus 2009 (koira-avusteinen tunnekasvatus) 

 Ihmissuhdetyö ry Toiminnallisen ryhmätyönohjaaja koulutus 2001 - 2006

 NLP- master 2001

Työkokemukseni lyhyesti

Pari-ja perhepsykoterapeutti päätoimisena yrittäjänä 2018
Kriminaalihuollon tukisäätiö 2014-2018 
Lastensuojelussa eri toimipisteissä 2003-2014 
Päihdehuollon projektityö 2001-2003
Psykogeriatrinen vanhainkoti vs sosiaalityöntekijä 1999- 2001 

Vammaishuollon sekä kehitysvammhuollon eri työtehtävissä 1996-.1999 Kriminaalihuoltoyhdistys vastaava ohjaaja 1992 - 1996